7.1.2015

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Μουσείου Μαρμαροτεχνίας, στον Πύργο της Τήνου.

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Μουσείου Μαρμαροτεχνίας, στον Πύργο της Τήνου.

Το Μουσείο Μαρμαροτεχνίας, στον Πύργο της Τήνου θα παραμείνει κλειστό για το κοινό, την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015, λόγω κακοκαιρίας.