21.4.2021

«Μάρμαρο στο χαρτί» Διαδικτυακή παρουσίαση σχεδίων της μόνιμης συλλογής του Μουσείου Μαρμαροτεχνίας

«Μάρμαρο στο χαρτί» Διαδικτυακή παρουσίαση σχεδίων της μόνιμης συλλογής του Μουσείου Μαρμαροτεχνίας

Tο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Γλυπτικής (24/4), «ανοίγει» τη μόνιμη συλλογή του Μουσείου Μαρμαροτεχνίας του και παρουσιάζει σχέδια Τήνιων μαρμαρογλυπτών, αξιοποιώντας την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για την πολιτιστική κληρονομιά στην Ευρώπη, PLUGGY. Με αφετηρία σχέδια του Μουσείου προβάλλονται διαδικτυακά ιστορίες που συνδέουν σημαντικά έργα σε μάρμαρο με τους τόπους που τα φιλοξενούν, συστήνοντας στο ευρύ κοινό τους καλλιτέχνες που τα σχεδίασαν ή τα φιλοτέχνησαν.

Ευρυβιάδης Λαμπαδίτης, Μιχάλης Κουσκουρής και Χαράλαμπος Τζαβελόπουλος είναι οι τρεις πρώτοι, από τους συνολικά δώδεκα μαρμαρογλύπτες, τους οποίους θα γνωρίσουμε. Ο Ευρυβιάδης Λαμπαδίτης, παρότι εμπειρικός μαρμαρογλύπτης, δημιούργησε σημαντικά έργα γλυπτικής και κατάφερε να αναδειχτεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ο Μιχάλης Κουσκουρής, σύγχρονος του Λαμπαδίτη, παρόλο που ξεκίνησε ως πρωτομάστορης, γρήγορα έγινε ο ίδιος ιδιοκτήτης εργαστηρίου, συνεργάστηκε με πολλούς τρόπους με πολλούς σύγχρονούς του μαρμαρογλύπτες, και δίδαξε τις επόμενες γενιές. Ο Χαράλαμπος Τζαβελόπουλος, κατά πολύ νεότερος, εμπειρικός μαρμαρογλύπτης κι αυτός, αναδείχθηκε μέσω της μαθητείας, την οποία και υποστήριξε αργότερα, ως ιδιοκτήτης εργαστηρίου ο ίδιος.

Έτσι, μέσα από τις ιστορίες των τριών αυτών τεχνιτών από τον Πύργο γνωρίζουμε τα βασικά στοιχεία της δουλειάς: τον τρόπο εμπειρικής διδασκαλίας, μέσω της μαθητείας, τον τρόπο λειτουργίας των εργαστηρίων, τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών εργαστηρίων, τη διασπορά έργων και τεχνιτών. Εξάλλου, όλα τα παραπάνω είναι που συγκροτούν τον βασικό χαρακτήρα της μαρμαροτεχνίας, και είναι αυτά για τα οποία εγγράφηκε στον Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO.

Η σειρά αναρτήσεων συνοδεύεται από το χρονολόγιο «Μάρμαρο στον χρόνο», στο οποίο τοποθετούνται στη γραμμή του χρόνου οι δώδεκα μαρμαρογλύπτες και γίνονται γνωστά βιογραφικά στοιχεία για τον καθένα.

Δείτε τις σχετικές ιστορίες:

Μάρμαρο στον χρόνο εδώ
Ευρυβιάδης Λαμπαδίτης εδώ
Μιχάλης Κουσκουρής εδώ
Χαράλαμπος Τζαβελόπουλος εδώ

Οι παρουσιάσεις στην πλατφόρμα PLUGGY for cultural heritage, χρησιμοποιούν όλα τα εργαλεία που δίνει για τη δημιουργία πολιτιστικού περιεχομένου: εικόνα, ήχος, βίντεο, υπερσύνδεσμοι, αντικείμενα 3d. Στο τέλος κάθε ανάρτησης δίνονται βιβλιογραφικές αναφορές.


Μουσείο Μαρμαροτεχνίας

Πύργος, Πάνορμος Τήνου 842 01
Τ: 22830 31290 | www.piop.gr