16.6.2017

Συνεργασία ΠΙΟΠ-ΕΜΧ για τη διάσωση και προβολή του ιστορικού αρχείου της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου

Συνεργασία ΠΙΟΠ-ΕΜΧ για τη διάσωση και προβολή του ιστορικού αρχείου της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου

Στο πλαίσιο της μακρόχρονης συνεργασίας του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) με την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου (ΕΜΧ), που κορυφώθηκε με την υλοποίηση και λειτουργία του Μουσείου Μαστίχας Χίου, επικυρώθηκε στις 30 Μαΐου 2017 το επόμενο κοινό βήμα για την ανάδειξη της κληρονομιάς της μαστίχας. Υπεγράφη χρησιδάνειο για την παραχώρηση του ιστορικού αρχείου της ΕΜΧ στο ΠΙΟΠ, για 29 έτη σύμφωνα με την αρχειακή πρακτική, με σκοπό αυτό να γίνει προσβάσιμο στο ερευνητικό και γενικό κοινό στο Μουσείο Μαστίχας Χίου, υπό την επιστημονική καθοδήγηση του εξειδικευμένου προσωπικού του ΠΙΟΠ.

Για την ΕΜΧ η διαφύλαξη και ανάδειξη του ιστορικού αρχείου της, σύμφωνα με τις μεθοδολογικά ορθές πρακτικές διαχείρισης αρχειακού υλικού, αποτελεί ζήτημα πρώτης προτεραιότητας. Αντίστοιχα, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, μέσω της λειτουργίας του Ιστορικού Αρχείου, συμβάλλει στην τεκμηρίωση και μελέτη της ελληνικής οικονομικής ιστορίας του 20ού αιώνα, αγροτικής, βιομηχανικής και τραπεζικής, καθώς και παραμέτρων της κοινωνικής ιστορίας της περιόδου. Το Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ, το οποίο ακολουθεί ως προς την πρόσβασή του από τους ερευνητές την πολιτική του «ανοικτού αρχείου», είναι οργανωμένο σύμφωνα με τα διεθνή αρχειονομικά πρότυπα, έχει εισάγει στη χώρα σειρά καλών πρακτικών όσον αφορά τη διαχείριση και προβολή αρχειακού αποθέματος και αποτελεί μέλος ελληνικών και διεθνών συναφών ενώσεων.

Η επιστημονική ερευνητική κοινότητα έχει πολλά να προσμένει από τη διάσωση και προβολή του ιστορικού αρχείου του αποκλειστικού φορέα διαχείρισης ενός μοναδικού φυσικού αγαθού, και όσον αφορά την ιστορία του αγροτικού συνεταιριστικού κινήματος στη χώρα μας. Σημαντική είναι και η σύνδεση της ιστορίας της ΕΜΧ με τη ζώσα ιστορία της Χίου και των Μαστιχοχωρίων, όπως αυτή συνεχίζει να διαμορφώνεται ως στοιχείο βιωμένης ταυτότητας και αειφόρου άυλης κληρονομιάς.