17.7.2015

Μετάθεση διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

Μετάθεση διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

Ανακοίνωση μετάθεσης διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας επίπλων και λοιπού εξοπλισμού των έργων Μουσείο Μαστίχας Χίου και Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων


Βάσει της υπ’ αριθμ. 354/17.7.2015 απόφασης Δ.Σ. ΠΙΟΠ, εξαιτίας της τραπεζικής αργίας, ο κοινός ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση των Υποέργων ΜΜΧ Υ10 και ΜAI Υ8 των έργων Μουσείο Μαστίχας Χίου και Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων μετατίθεται ως ακολούθως:

Προθεσμία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 30/7/2015

Διενέργεια διαγωνισμού: Παρασκευή 31/7/2015, στις 10:00.

Προθεσμία για διευκρινίσεις:  20/7/2015

Το Δ.Σ. ΠΙΟΠ μπορεί να μεταθέσει εκ νέου τις ημερομηνίες διενέργειας, εφόσον δεν αρθεί η τραπεζική αργία.

Η ανακοίνωση αυτή δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΠΙΟΠ (www.piop.gr). Η πληροφορία μετάθεσης των ημερομηνιών εστάλη επίσης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://ted.europa.eu/TED).