31.7.2015

Μετάθεση διενέργειας διαγωνισμού παραγωγής εντύπου υλικού - ΥΕ 2 - Παυσανίας 2.0

Μετάθεση διενέργειας διαγωνισμού παραγωγής εντύπου υλικού - ΥΕ 2 - Παυσανίας 2.0

Ανακοίνωση μετάθεσης διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για το Υποέργο 2 «Παραγωγή Εντύπου εκπαιδευτικού Υλικού» της πράξης «Δίκτυο Παυσανίας 2.0: από το Σχολείο στο Μουσείο»

 

Βάσει της υπ’ αριθμ. 355/30.7.2015 απόφασης Δ.Σ. ΠΙΟΠ, εξαιτίας των δυσχερειών που δημιουργούνται λόγω των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, ο  ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του Υποέργου 2 «Παραγωγή Εντύπου εκπαιδευτικού Υλικού» της πράξης «Δίκτυο Παυσανίας 2.0: από το Σχολείο στο Μουσείο» μετατίθεται ως ακολούθως:

Προθεσμία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 07/09/2015, στις 5.00 μ.μ.

Διενέργεια διαγωνισμού: Τρίτη 08/09/2015, στις 10:00 π.μ.

Προθεσμία για διευκρινίσεις:  26/8/2015

Το Δ.Σ. ΠΙΟΠ μπορεί να μεταθέσει εκ νέου τις ημερομηνίες διενέργειας, εφόσον δεν αρθούν οι άνωθεν αναφερθείσες δυσκολίες.

Η ανακοίνωση αυτή δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΠΙΟΠ (www.piop.gr). Η πληροφορία μετάθεσης των ημερομηνιών εστάλη επίσης για δημοσίευση στην στον Ελληνικό Τύπο (Γενική Δημοπρασιών στις 31/07/2015).