16.4.2014

Απόσπασμα για το ΠΙΟΠ από άρθρο του Massimo Negri

Παρατίθεται σε ελεύθερη μετάφραση απόσπασμα (σελ. 49) από το άρθρο «Case Studies. Museums of influence: five breakthrough European museums» του Massimo Negri, Διευθυντή του European Museum Academy, όπου αναφέρεται  εκτενώς στο ΠΙΟΠ.

«Tο παράδειγμα του ΠΙΟΠ είναι, επί του παρόντος, μοναδικό στην Ευρώπη και εκπροσωπεί ένα πιθανό διαχειριστικό μοντέλο σε μια περίοδο έλλειψης δημοσίων πόρων.

Η έκδοση Bank and museums beyond sponsorship. An overview of European museums created by bank foundations   εντοπίζει ένα πολύ περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων που θα μπορούσαν να συγκριθούν με το ΠΙΟΠ. Ωστόσο καμία από αυτές δεν έχει εθνική διάσταση και μια τόσο συνεκτική μουσειολογική σκέψη, γεγονός  που οφείλεται στη συνοχή της ομάδας των υπευθύνων για την ανάπτυξη των μουσείων εντός του ΠΙΟΠ.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το ΠΙΟΠ σηματοδοτεί την εφαρμογή μιας καινοτόμου μουσειολογικής προσέγγισης στην Ελλάδα.»

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην έκδοση «Report 7. New trends in museums of the 21st century. The Learning Museum Project» .