31.12.2014

Ανοιχτή πρόσκληση για την προσέλκυση επιλαχόντων ωφελουμένων στο ΤΟΠΣΑ Αρκαδίας

Ανοιχτή πρόσκληση για την προσέλκυση επιλαχόντων ωφελουμένων στο ΤΟΠΣΑ Αρκαδίας


Ανοιχτή πρόσκληση για την προσέλκυση επιλαχόντων ωφελουμένων στο Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ» που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Η ΑΡΚΑΔΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Δράση 7: Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας, Κατηγορία Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.