Το ημερολόγιο ενός ταμπάκη

Το ημερολόγιο ενός ταμπάκη

Ψαρράκη-Μπελεσιώτη Νίκη
Αθήνα 2003,
σελ. 48, εικ. - σχέδ. 25
ISBN 960-244-079-1
€ 6,36
Η ιστορία καταγράφει υπό μορφή ημερολογίου την καθημερινότητα και τις δύσκολες συνθήκες εργασίας των ταμπάκηδων, κατά την συγκέντρωση των ακατέργαστων δερμάτων και τη διαδικασία επεξεργασίας τους, με τη βοήθεια της υδροκίνησης. Η αφήγηση καταγράφει όλα τα στάδια μέχρι την τελική διαμόρφωση των δερμάτων, όταν πλέον είναι έτοιμα προς διοχέτευση στην αγορά. Το αναλυτικό κείμενο και η παράλληλη φωτογραφική τεκμηρίωση δίνουν μια ξεκάθαρη εικόνα ενός παλαιού επαγγέλματος, χαμένου πλέον λόγω και της εκβιομηχάνισης της επεξεργασίας.