Χώρος και φωτογραφία. Το Ηράκλειο από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Κρητική Πολιτεία, Συλλογή Μιχάλη Σάλλα

Χώρος και φωτογραφία. Το Ηράκλειο από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Κρητική Πολιτεία, Συλλογή Μιχάλη Σάλλα

Ζέη Ελευθερία
Πρόλογος: Ν.Ε. Καραπιδάκης
Αθήνα 2005,
σελ. 360, εικ. 496
ΙSΒΝ 960-244-086-4
€ 53,00
Στο έργο αυτό ο αναγνώστης θα βρει μια ολοκληρωμένη ιστορική ανάλυση των στοιχείων που περικλείουν οι απεικονίσεις της συλλογής Μ. Σάλλα. Από τη φαινομενολογική τους σημασία, θα μπορέσει να διεισδύσει στις δομές του κόσμου που αυτές αφηγούνται. Θα βρει την ιστορία των φωτογράφων που τις "κατασκεύασαν", την ιστορία των τοπίων, ιδίως σε ό,τι αφορά την αστική τοπιογραφία (και μάλιστα αυτή του Ηρακλείου), τον χάρτη των συνοικιών που απεικονίζονται. Θα έχει, έτσι, τη δυνατότητα να διακρίνει το αντικειμενικό από την εντύπωση που αφήνει η φωτογραφία, να βρει το βάθος που δεν απεικονίζεται πάντα στη λήψη.