Δρόμοι του λαδιού στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο κατά την αρχαιότητα

Δρόμοι του λαδιού στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο κατά την αρχαιότητα

Πίκουλας Γιάννης
Αθήνα 2006,
σελ. 32, χάρτες 5, εικ. 24, σχέδ. 5
(συνεπιχορήγηση με τη Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Πελοποννήσου)
ΙSΒΝ 960-244-088-0
€ 5,33

Το τεύχος αποτελεί καρπό πολύχρονης έρευνας στο χώρο της ανατολικής και νότιας Πελοποννήσου και χωρίζεται σε δύο σχεδόν ισότιμα κεφάλαια που περιλαμβάνουν: (α) την επιγραμματική, όσο και πολυμερή θεώρηση για την ελιά και το λάδι κατά την αρχαιότητα (ιστορία, οικονομία, τεχνολογία παραγωγής) και (β) ένα οδοιπορικό ανά περιοχή, με βάση ακριβώς τα επισημαθέντα κατάλοιπα ελαιοπαραγωγής, τα οποία δικαιολογούν και τον τίτλο του τεύχους.