Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού. Οδηγός

Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού. Οδηγός

(ελληνικά και αγγλικά)
Αθήνα 2007,
σ. 63
ISBN 978-960-244-104-6
& 978-960-244-108-4
€ 10,65

Ο Οδηγός του Μουσείου Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού στη Σπάρτη αποτελεί σημαντικό βοήθημα για μια ολοκληρωμένη περιήγηση στο Μουσείο, καθώς προσεγγίζει την ιστορία της ελιάς και ελαιοπαραγωγής στον ελλαδικό χώρο. Ο Οδηγός διατηρεί τη θεματική διάρθρωση του Μουσείου, παρακολουθώντας χρονολογικά την πορεία της ελιάς και του λαδιού από τα προϊστορικά χρόνια στην αρχαιότητα και το Βυζάντιο, ακολούθως στην οικονομία της βενετοκρατίας, της τουρκοκρατίας και του νέου ελληνικού κράτους. Ακολουθεί η ενότητα για τις χρήσεις και τη σημασία της ελιάς και του λαδιού ως φωτιστικού μέσου, στη διατροφή, στη σωματική υγιεινή και τον καλλωπισμό, στις λατρευτικές πρακτικές ανά τους αιώνες. Ο Οδηγός παρουσιάζει τις ποικιλίες της ελιάς, τις μεθόδους ελαιοκαλλιέργειας και ελαιοσυλλογής, ενώ η τελευταία ενότητα αφορά τη διαχρονική παρουσία των ελαιοτριβείων. Τέλος, γίνεται λόγος για τους τρόπους αποθήκευσης του ελαιόλαδου, καθώς και για τις συναφείς με την ελαιουργία παραγωγικές διαδικασίες, τη σαπωνοποιία, την πυρηνελαιουργία και τη ραφιναρία.