Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. και Σ. Τσαλαπάτα. Οδηγός

Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα. Οδηγός

Προσαρμογή κειμένων ερευνητικού προγράμματος: Γιάννης Αντωνίου
Αθήνα 2009
(ελληνικά και αγγλικά), σελ. 48, εικ. 48
ISBN 978-960-244-131-2 και 978-960-244-132-9
€ 10

Ο Οδηγός αποτελεί βασικό βοήθημα για την κατανόηση όλων των σταδίων παραγωγής που παρουσιάζονται στο Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα στον Βόλο. H αναλυτική καταγραφή της διαδικασίας και η τεκμηρίωσή της με τις αντίστοιχες φωτογραφίες, δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να περιηγηθεί με άνεση στον χώρο και να αποκτήσει σαφή εικόνα των επιμέρους φάσεων της πλινθοκεραμοποιίας, καθώς και της ιστορικής της εξέλιξης. Συγκεκριμένα, περιγράφεται η μεταφορά χώματος με την ατμομηχανή Decauville, η επεξεργασία του στα τριβεία και τις δεξαμενές πηλού, η πολτοποίηση του υλικού, η τελική μορφοποίηση των προϊόντων (κεράμων και πλίνθων), καθώς και η ξήρανση και το ψήσιμο των πλίνθινων προϊόντων στην κάμινο Hoffmann. Ο πρωτογενής μηχανολογικός εξοπλισμός του εργοστασίου που εν μέρει διατηρείται ακέραιος, έχει αποκατασταθεί και συντηρηθεί κατά τρόπο ώστε οι μουσειακές διαδρομές να πραγματοποιούνται στο αμιγώς βιομηχανικό αυτό περιβάλλον.