Μπαρούτη, μπαρουτόμυλοι και ο αγώνας του ’21

Μπαρούτη, μπαρουτόμυλοι και ο αγώνας του ’21

Παπαδόπουλος Στέλιος
(συνεπιχορήγηση με τη Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Πελοποννήσου)
Αθήνα 1997 (ελληνικά και αγγλικά),
σελ. 35, εικ. 26
ISBN 960-244-049-Χ και 960-244-048-1
€ 5,33

Στο τεύχος αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά η ιστορία της παραγωγής και της χρήσης της μαύρης πυρίτιδας στους ευρωπαϊκούς πολέμους και εστιάζεται στην παραγωγή, την εμπορία και τη χρήση της μπαρούτης στον ελλαδικό χώρο και ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο.