Οδοιπορικό στην Τήνο του μαρμάρου

Οδοιπορικό στην Τήνο του μαρμάρου

Αλέκος Ε. Φλωράκης,
Αθήνα 2008,
σ. 48 + χάρτης, εικ. κ’ σχέδια 126
ISBN 978-960-244-111-4
€ 15,90

Το Οδοιπορικό αποτελεί μια περιεκτική και συνοπτική παρουσίαση της δραστηριότητας που αναπτύχθηκε στην Τήνο σε σχέση με την εξόρυξη, επεξεργασία και τεχνική του μαρμάρου. Η μελέτη τεκμηριώνεται με αναλυτικό εικονογραφικό υλικό τόσο των οικισμών και των επιμέρους μαρμάρινων αρχιτεκτονικών κατασκευών, όσο και των σημαντικών θέσεων λατομείων, σχιστηρίων αλλά και εργαστηρίων. Το Οδοιπορικό συμπληρώνεται με αναλυτικό χάρτη όπου σημειώνονται όλα τα λατομεία λευκού/γκρι και πράσινου μαρμάρου, καθώς και οι προβλήτες φόρτωσης με τα σχιστήρια.