Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης. Συνοπτικός οδηγός

Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης. Συνοπτικός οδηγός

Ζαρκιά Κορνηλία, Λούβη Ασπασία, Νομικός Στέφανος, † Παπαδόπουλος Στέλιος
Αθήνα 2009 (ελληνικά και αγγλικά),
σ. 48, φωτ., σχέδ. και χάρτες 69
ISBN 978-960-244-129-9 και 978-960-244-130-5
€ 8,52

Ο οδηγός αυτός, έργο επιτελείου ειδικών επιστημόνων, δίνει με ακρίβεια, σαφήνεια και μέσα από έναν εκλαϊκευμένο, αλλά όχι απλοϊκό λόγο, το σύνολο του πληροφοριακού υλικού σχετικά με το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα. Αποτελείται από μία εισαγωγή στη οποία εκφράζεται η προβληματική επέμβασης στην περιοχή για τη δημιουργία ενός μουσειακού πυρήνα προβιομηχανικών εργαστηρίων. Ακολουθούν οι ξεναγήσεις στους χώρους του μουσείου, υπαίθριους και στεγασμένους, σύμφωνα με τις θεματικές ενότητες "Ο νερόμυλος και η νεροτριβή", "Το δέρμα και η βυρσοδεψία" και "Ο μπαρουτόμυλος".