Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας N. & Σ. Τσαλαπάτα

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις υλοποιούνται έπειτα από συνεννόηση με το εκάστοτε Μουσείο. Για να οργανώσετε την επίσκεψή σας, συμπληρώστε την Αίτηση που βρίσκεται στο Site, με την οποία μπορείτε να ζητήσετε το εκπαιδευτικό υλικό του θεματικού μουσείου που σας ενδιαφέρει. Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε το υλικό, επιλέγοντας το από τα παρακάτω Link.