Εισαγωγή στην ιστορία των τεχνικών

Εισαγωγή στην ιστορία των τεχνικών

Russo Francois (μετάφραση: Χριστίνα Αγριαντώνη)
Αθήνα 1993,
σελ. 521
ISBN 960-244-027-9

€ 15,90

Το έργο αυτό επιχειρεί μια συστηματική ανάλυση του γνωστικού πεδίου που καλύπτει η ιστορία των τεχνικών, των ποικίλων δηλαδή παραμέτρων που προσδιορίζουν την εξέλιξή της. Εκτός από μια συστηματική παρουσίαση του αντικειμένου, παρατίθεται και μια πλήρης και κατατοπιστική βιβλιογραφία.