Η βιομηχανική κληρονομιά. Διαχείριση πόρων και χρήσεις

Η βιομηχανική κληρονομιά. Διαχείριση πόρων και χρήσεις

Alfrey Judith - Putnam Tim (μετάφραση: Ελεάνα Βλάχου)
Αθήνα 1996,
σελ. 495, εικ. 92
ISBN 960-244-036-8

€ 15,90

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει την πρώτη ολοκληρωμένη προσέγγιση στο θέμα της αξιολόγησης, της προστασίας, της ερμηνείας, της οικονομικής διαχείρισης και της οργάνωσης της σύνθετης κληρονομιάς του βιομηχανικού πολιτισμού. Η σημασία του έγκειται στην παράθεση παραδειγμάτων πραγματικών προβλημάτων και είναι πολύ χρήσιμο σε όσους ασχολούνται με θέματα διαχείρισης, είτε πρόκειται για μικρά μουσεία και συλλογές, είτε για βιομηχανικές εγκαταστάσεις.