Οι σαινσιμονιστές. Ορθός λόγος, φαντασιακό, ουτοπία

Οι σαινσιμονιστές. Ορθός λόγος, φαντασιακό, ουτοπία

Antoine Picon (μετάφραση: Μαρίνα Χρονοπούλου),
επίμετρο: Χριστίνα Αγριαντώνη
Αθήνα 2007,
σ. 351, εικ. 20
ISBN 978-960-244-100-8

€ 21,20

Στο έργο αυτό του Antoine Picon περιγράφεται και αναλύεται το κίνημα των σαινσιμονιστών που αναπτύχθηκε στη Γαλλία των αρχών του 19ου αιώνα, με κεντρική μορφή τον Σαιν-Σιμόν, το έργο του οποίου προανήγγειλε την πίστη στον ορθολογισμό, την οικονομική ανάπτυξη και τη συνολική πρόοδο της κοινωνίας. Το σαινσιμονιστικό δόγμα είχε παράλληλα και θρησκευτική διάσταση, η οποία κέρδισε την αποδοχή ευρύτερων αστικών και λαϊκών στρωμάτων της Γαλλίας. Οι οπαδοί του και κυρίως οι θεωρητικοί του κινήματος, προέβαλαν την προσήλωσή τους στην επιστήμη και τη βιομηχανία, την αγάπη για τις υποδομές, τη σημασία των δικτύων, την έλξη της ουτοπίας, την πρόκριση του αστικού πολιτισμού.
Η ελληνική μετάφραση του έργου ολοκληρώνεται με το Επίμετρο της καθηγήτριας Χριστίνας Αγριαντώνη, η οποία καταγράφει εκτενώς τη συμμετοχή Ελλήνων του 19ου αιώνα στο σαινσιμονιστικό κίνημα, το κλίμα αποδοχής και τον αντίλογο που συνάντησαν στην αθηναϊκή πρωτεύουσα, παραθέτοντας επιπλέον την προγενέστερη ελληνική βιβλιογραφία.