Ο Προμηθέας χωρίς δεσμά. Τεχνολογική αλλαγή και βιομηχανική ανάπτυξη στη Δυτική Ευρώπη από το 1750 μέχρι σήμερα

Ο Προμηθέας χωρίς δεσμά. Τεχνολογική αλλαγή και βιομηχανική ανάπτυξη στη Δυτική Ευρώπη από το 1750 μέχρι σήμερα

David S. Landes
(μετάφραση: Χρυσούλα Μεντζαλίρα)
Επιστημονική επιμέλεια: Χριστίνα Αγριαντώνη
Αθήνα 2009,
σ. 624
ISBN 978-960-244-128-2
€ 32,86

Ο τόμος, ανανεωμένη επανέκδοση του 1969, αποτελεί ένα κλασικό εγχειρίδιο για την ιστορία της Βιομηχανικής Επανάστασης στις χώρες της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης. Ένα σύνολο εφευρέσεων οδήγησε σταδιακά σε αλλαγές και σε νέους τρόπους παραγωγής μέσα στα εργοστάσια. Ως κυριότερες καινοτομίες καταγράφονται η σταδιακή αντικατάσταση της ανθρώπινης εργασίας από τις μηχανές, η μετατροπή της θερμότητας σε έργο που έδωσε τη δυνατότητα για απεριόριστη παροχή ενέργειας τέλος, η χρήση νέων φθηνότερων πρώτων υλών, καθώς και ορυκτών.
Ο συγγραφέας σε μια εμπεριστατωμένη ιστορική εισαγωγή, εξετάζει την εξέλιξη της παραγωγικής διαδικασίας των ευρωπαϊκών κρατών ήδη από τον 17ο αιώνα παράλληλα, προσεγγίζει τις οικονομικές αλλά και τις έντονες κοινωνικές ανακατατάξεις, όπως τη θέση των εργατών και τη στάση των βιομηχάνων μέσα στο νέο εργασιακό πλαίσιο. Οι τεχνολογικές καινοτομίες και η εκμηχάνιση της παραγωγής που άρχισε στη Βρετανία ήδη από το β΄ μισό του 18ου αιώνα, εισχώρησε σταδιακά τον 19ο αιώνα και στις υπόλοιπες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Αλλαγές κατεγράφηκαν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, στην κλωστοϋφαντουργία, στην παραγωγή και χρήση σιδήρου και χάλυβα οι νέες μορφές ενέργειας, δηλαδή ο ατμός και ο ηλεκτρισμός, καθώς και η ανάπτυξη της χημικής βιομηχανίας αποτέλεσαν βασικές κινητήριες δυνάμεις της Βιομηχανικής Επανάστασης.