Συνοπτική ιστορία των τεχνικών

Συνοπτική ιστορία των τεχνικών

Jacomy Bruno (μετάφραση: Χριστίνα Αγριαντώνη)
Αθήνα 1995,
σελ. 432, εικ. 97, χάρτ. 3, σχήμ. 21, πίν. 23
ISBN 960-244-033-3

€ 12,72

Το έργο αυτό προσεγγίζει την ιστορία των τεχνικών μέσα από την παρουσίαση τόσο των συνολικών τεχνικών επιτευγμάτων, όσο και των αντιπροσωπευτικών δειγμάτων κάθε μιας των μεγάλων ιστορικών εποχών, δηλ. ενός αντικειμένου και ενός ανθρώπου, όπως του Ήρωνα του Αλεξανδρινού της αρχαιότητας ή των εργαστηρίων Μπελ της σύγχρονης εποχής. Το έργο συμπληρώνεται με κατατοπιστικούς πίνακες και πολυάριθμες εικόνες.