Εισαγωγή στη βιομηχανική αρχαιολογία

Εισαγωγή στη βιομηχανική αρχαιολογία

Slotta Rainer (μετάφραση: Άγις Παπαδόπουλος)
Αθήνα 1992,
σελ. 234, εικ. 133, σχέδ. 16
ISBN 960-244-025-2

€ 10,60

Το εικονογραφημένο αυτό βιβλίο «Η Εισαγωγή στη βιομηχανική αρχαιολογία», επιχειρεί μια πρώτη γνωριμία με την επιστήμη της βιομηχανικής αρχαιολογίας παρουσιάζοντας το τεχνικό μνημείο ως συνισταμένη των πολιτισμικών επιδράσεων και ως φορέα πληροφοριών για όλες τις επιστήμες. Ο συγγραφέας αποδεικνύει ότι η βιομηχανική αρχαιολογία, ως γνήσια ανθρωπιστική επιστήμη, δεν περιορίζεται στην έρευνα των τεχνικών του παρελθόντος, αλλά ασχολείται και με την ανασύνθεση της εικόνας που έχουμε για την καθημερινή ζωή του παρελθόντος.