Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων (1909-1993). Λιπάσματα Δραπετσώνας

Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων (1909-1993). Λιπάσματα Δραπετσώνας

Μαΐστρου Ελένη – Μαυροκορδάτου Δήμητρα – Μαχαίρας Γιώργος – Μπελαβίλας Νίκος – Παπαστεφανάκη Λήδα – Πολύζος Γιάννης,
Αθήνα 2007,
σελ. 143, εικ. 105
ISBN 978-960-244-093-3
€ 28,62

Η ερευνητική και συγγραφική ομάδα του βιβλίου μελέτησε ένα από τα πιο αξιόλογα βιομηχανικά συγκροτήματα της Ελλάδας, το εργοστάσιο της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρείας Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων, γνωστό και ως Λιπάσματα Δραπετσώνας, που κατασκευάστηκε στην είσοδο του λιμανιού του Πειραιά το 1909. Βρέθηκε στην πρωτοπορία της χημικής βιομηχανίας, καινοτομώντας τόσο ως προς τον μηχανολογικό εξοπλισμό όσο και ως προς την παραγωγική διαδικασία. Η διαδρομή του εργοστασίου έκλεισε το 2003 με βίαιο τρόπο, δηλαδή με την κατεδάφισή του, πράξη που αποσκοπούσε στη μεγαλύτερη οικονομική εκμετάλλευση του οικοπέδου. Το βιβλίο αποτελεί σύνθεση τόσο της αρχειακής έρευνας στα πλούσια αρχεία του εργοστασίου όσο και της μελέτης του χώρου, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του. Καταγράφεται η λειτουργία της επιχείρησης, η παραγωγή και η διακίνηση των προϊόντων, το επιστημονικό και εργατικό δυναμικό, οι εργασιακές σχέσεις.