Τα βιομηχανικά κτίρια του Βόλου

Τα βιομηχανικά κτίρια του Βόλου

Κώστας Αδαμάκης
Αθήνα 2009,
σελ. 189, εικ.-σχέδ. 441
ISBN 978-960-244-138-1
€ 26,50
Το βιβλίο του Κώστα Αδαμάκη πραγματεύεται τη βιομηχανική αρχιτεκτονική κληρονομιά του Βόλου, η οποία διαμορφώνεται από τα μέσα του 19ου αιώνα και έως το 1960-70. Τότε δημιουργούνται και λειτουργούν πολυάριθμες εργοστασιακές μονάδες, ενταγμένες στον πολεοδομικό ιστό της πόλης. Στο βιβλίο αναλύεται το ιστορικό πλαίσιο εκβιομηχάνισης τόσο στον ευρύτερο βαλκανικό χώρο όσο και στην Ελλάδα, με έμφαση στη Θεσσαλία και ειδικότερα στην περιοχή του Πηλίου και τον Βόλο. Η μακρόχρονη ερευνητική διαδικασία συνδύασε την επιτόπια έρευνα, καταγραφή και αρχιτεκτονική τεκμηρίωση πολυάριθμων κτιρίων της βιομηχανικής ζώνης του Βόλου παράλληλα με αναζήτηση στοιχείων σε αρχειακές συλλογές. Ο τόμος περιλαμβάνει 53 βιομηχανικά συγκροτήματα των οποίων καταγράφονται τα ιστορικά στοιχεία, η αρχιτεκτονική τεκμηρίωση, οι νέες χρήσεις –όπου αυτές έχουν προκύψει– σε συνδυασμό με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και αρχιτεκτονικά σχέδια.