Η ένταξη της ατμοκίνησης και ντιζελοκίνησης στο χώρο της βιομηχανικής ελαιουργίας

Η ένταξη της ατμοκίνησης και ντιζελοκίνησης στο χώρο της βιομηχανικής ελαιουργίας

Αντώνης Πλυτάς,
Αθήνα 2007,
σ. 35, εικ. 17
ISBN 978-960-244-107-7
€ 12,78

Η μελέτη αυτή εντάσσεται στο ερευνητικό πρόγραμμα για τη δημιουργία του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας, και επικεντρώνεται στην εξέλιξη των παραδοσιακών προβιομηχανικών ελαιοτριβείων με τη μετατροπή τους σε μηχανοκίνητα. Η ατμοκίνηση και η ντιζελοκίνηση αποτέλεσαν τους κύριους άξονες λειτουργίας των ελαιουργείων.Ο συγγραφέας περιγράφει τη διαδικασία παραγωγής ισχύος στις εγκαταστάσεις ενός ατμοκίνητου ελαιουργείου, μέσω σχεδιαγραμμάτων, φωτογραφιών και κειμένου. Επεξηγείται η λειτουργία του λεβητοστασίου ως βασικού στοιχείου λειτουργίας του συστήματος, ο ρόλος των θερμαστών, τα βασικά σημεία ελέγχου του λέβητα. Ακολουθεί η περιγραφή του μηχανοστασίου, καθώς και της τυπολογίας των ατμομηχανών που χρησιμοποιήθηκαν στην ελαιουργία, ενώ ιδιαίτερος λόγος γίνεται για το σύστημα λίπανσης της μηχανής. Ακολουθεί η περιγραφή των εγκαταστάσεων ενός πετρελαιοκίνητου ελαιουργείου και ο τρόπος παραγωγής ενέργειας από μια ντιζελομηχανή.