Αρχειακές Συλλογές

 

Στις αρχειακές συλλογές του Ιστορικού Αρχείου Ομίλου Πειραιώς περιλαμβάνονται ιστορικά τεκμήρια, που συγκροτούνται από:

 

Αρχεία Τραπεζών και Οργανισμών

Αρχεία εταιρειών συμμετοχής ή/και δανειοδότησης από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ), όπως:


Αρχεία εταιρειών συμμετοχής ή/και δανειοδότησης από την Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ), όπως:

Αρχεία βιομηχανικών, ναυτιλιακών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, όπως:

Αρχεία συλλογικών σωμάτων, όπως:

 • Εξωραϊστικός Σύλλογος Κηπουπόλεως Θυμάτων Ναζιστικής Κατοχής
 • Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως ΣυνΠΕ
 • Σύλλογος Μεταλλωρύχων Ερέτριας

Προσωπικά αρχεία, όπως:

 • το αρχείο Νικολάου Πορφυρογένη (πρώτου Διοικητή της ΕΤΒΑ), δωρεά Ελένης και Αικατερίνης Πορφυρογένη
 • το αρχείο Κωνσταντίνου Β. Γόντικα (Διοικητή της ΑΤΕ, 1930-1935), δωρεά οικογένειας Γόντικα
 • το αρχείο Κωνσταντίνου Γ. Κουρτίδη
 • το αρχείο Φιλοκτήτη Βεϊνόγλου, δωρεά του ιδίου
 • το αρχείο Στεφάνου Δέλτα, δωρεά Αλέξανδρου Ζάννα
 • το αρχείο φωτογραφιών του Δημητρίου Χατζηγώγα, Υπαλλήλου της ΑΤΕ, δωρεά του Αθανασίου Χατζηγώγα
 • το αρχείο Νικολάου Σ. Παντελάκη, δωρεά του ιδίου
 • το αρχείο φωτογραφιών του Μιχαήλ Ιωάννου Κλοκίδη, Αναπληρωτή Διευθυντή Γεωτεχνικής Διεύθυνσης της ΑΤΕ στον Βόλο, δωρεά Λίας Δενδράκη-Κλοκίδη
 • το αρχείο Ιωάννη Σπέη, Διευθυντή και μετόχου της ΒΑΚΧΙΣ Α.Ε. στα Μέγαρα και Διευθυντή της ΒΕΣΟ Α.Ε., δωρεά Γεωργίου Σπέη