Αρχειακές Συλλογές

 

Στις αρχειακές συλλογές του Ιστορικού Αρχείου Ομίλου Πειραιώς περιλαμβάνονται τα εξής αρχειακά σύνολα:


 

Αρχεία Τραπεζών και Οργανισμών

Αρχεία εταιρειών συμμετοχής ή/και δανειοδότησης από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ), όπως:

Αρχεία εταιρειών συμμετοχής ή/και δανειοδότησης από την Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ), όπως:

Αρχεία βιομηχανικών, ναυτιλιακών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, όπως:

Αρχεία συλλογικών σωμάτων, όπως:

Προσωπικά αρχεία, όπως: