Δρόμοι και λιμάνια στην Ελλάδα 1830-1880

Δρόμοι και λιμάνια στην Ελλάδα 1830-1880

Συναρέλλη Μαρία
Αθήνα 1989,
σελ. 258, εικ. 20
ISBN 960-244-007-4

€ 10,60

Το βιβλίο πραγματεύεται τη συγκρότηση του πρώτου οδικού και λιμενικού δικτύου στην Ελλάδα, από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους ως την εποχή των μεγάλων δημοσίων έργων της δεκαετίας του 1880. Η μελέτη ολοκληρώνεται με τη συγκριτική παρουσίαση της χρηματοδότησης, που απορρόφησαν τα οδικά και λιμενικά έργα. Στηρίζεται σε πρωτογενείς πηγές, αρχειακές και δημοσιευμένες.