Μονογραφίες

Η σειρά "Mονογραφίες" περιλαμβάνει πρωτότυπες εργασίες ελλήνων επιστημόνων, κυρίως διατριβές, που κρίθηκαν από επιτροπές, καθώς και τα αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών που είχε σχεδιάσει το Ίδρυμα. Τα θέματά τους αφορούν κυρίως στην οικοδομική, την αρχιτεκτονική, τη ναυπηγική, τη μεταλλοτεχνία, τα δημόσια έργα, τη ναυτιλία κ.ά.

22 Βιβλία
Οι πετράδες της Λέσβου. Κοινωνικά δίκτυα, τεχνικές και τοπική ιστορία (1850-1950)

Χρήστος Ν. Χατζηλίας
Αθήνα 2020, σ. 256, εικ. 217, χάρτες 5, σχέδ. 15
ISBN 978-960-244-212-8
€ 42,00

 

Οικονομική ιστορία του ελληνικού κράτους

Θανάσης Καλαφάτης – Ευάγγελος Πρόντζας με τη συνεργασία των Α. Γιαννίτση, Σ. Γκέκα, Ζ. Δεμαθά, Χρ. Δεσύλλα, Μαργαρίτας Δρίτσα, Π. Ιωακειμίδη, Β. Καρδάση, Σοφίας Λαζαρέτου, Γ. Μητροφάνη, Θ. Πάκου, Κ. Παπαγεωργίου, Π. Πετράκη, Φ. Σαχινίδη, Μαρίας Συναρέλλη, Στ. Τσοτσορού, Τζελίνας Χαρλαύτη.
Σύμβουλος έκδοσης: Σπύρος Ασδραχάς
Τόμος πρώτος: Συγκρότηση εθνικής οικονομίας,
Tόμος δεύτερος: Οικονομικές λειτουργίες και επιδόσεις,
Tόμος τρίτος: Τεκμήρια ποσοτικής ανάλυσης
Αθήνα 2011, τόμος Α΄ σελ. 725, τόμος Β΄ σελ. 864, τόμος Γ΄ σελ. 802
ISBN 978-960-244-149-7 (set),
Α΄τόμος 978-960-244-150-3, Β΄τόμος 978-960-244-151-0, Γ΄τόμος 978-960-244-152-7
€ 119,44

Το συλλογικό αυτό έργο, αποτέλεσμα μακροχρόνιας έρευνας των πηγών και της διεθνούς βιβλιογραφίας, καθώς και διεπιστημονικών συγγραφικών εργασιών, αναλύει και εμβαθύνει...
Η Τράπεζα των φτωχών. Το Monte di Pieta της Κέρκυρας (1630-1864)
Δεσύλλας Χρήστος Θ.
Αθήνα 2006,
σ. 384, εικ. 16, πίν. 12, διαγρ. 22
ISBN 960-244-091-0

€ 22,26

Η μελέτη αυτή, προϊόν συστηματικής αρχειακής έρευνας σε αρχεία και βιβλιοθήκες ιταλικών και ελληνικών πόλεων, πραγματεύεται τον θεσμό του Monte di Pieta στην Κέρκυρα κατά την περίοδο 1630-1864...
Πειραιάς 1834-1912. Λειτουργική συγκρότηση και πολεοδομική εξέλιξη
Μαλικούτη Σταματίνα
Αθήνα 2004,
σελ. 344, εικ και σχέδ. 362
ΙSΒΝ 960-244-081-3

€25,44

Δυσανάλογα προς την πλούσια ιστορία του και τις πολυπληθείς μαρτυρίες, η επιστημονική διερεύνηση και η τεκμηριωμένη καταγραφή των χαρακτηριστικών του νεώτερου Πειραιά είναι περιορισμένες...
Ελληνική οικονομική ιστορία, ΙΕ'-ΙΘ' αιώνας
Ασδραχάς Σπύρος,
με τη συνεργασία των
Ν.Ε. Καραπιδάκη, Όλγας Κατσιαρδή-Hering,
Ευτυχίας Δ. Λιάτα, Άννας Ματθαίου,
Michel Sivignon, Traian Stoianovich,
(ελληνικά και αγγλικά)
Αθήνα 2003 και 2007
α΄ τ. σελ. 795, β΄ τ. σελ. 457,
εικ. 149, πίν. 47
(αγγ. έκδ. α΄ τ. σελ. 748, β΄ τ. σελ. 475)
ISBN 960-244073-2,
τ. α΄ 960-244-074-0, τ. β΄ 960-244-075-9
(αγγλ. έκδ. ISBN 978-960-244-109-1)

€ 68,90 (άδετο), € 79,50 (δεμένο)

Υποκείμενα αυτής της ιστορίας είναι οι ελληνικοί πληθυσμοί της οθωμανικής Αυτοκρατορίας και των βενετικών κτήσεων. Το βιβλίο εξετάζει τον πολύμορφο αυτό οικονομικό κόσμο,...