Η διώρυγα της Κορίνθου. Τεχνικός άθλος και οικονομικό τόλμημα

Η διώρυγα της Κορίνθου. Τεχνικός άθλος και οικονομικό τόλμημα

Παπαγιαννοπούλου Εύη
Αθήνα 1989,
σελ. 165, εικ. 25
ISBN 960-244-006-6

€ 8,48

Το βιβλίο επιχειρεί να συμβάλει στη σπουδή της δημιουργίας της υποδομής της Ελλάδας του 19ου αιώνα, εξιστορώντας τις συνθήκες μέσα στις οποίες συντελέστηκε το μεγαλόπνοο αυτό έργο που, από τεχνική άποψη, ανήκει στην πρωτοπορία των έργων του τέλους του 19ου αιώνα.