Η Τράπεζα των φτωχών. Το Monte di Pieta της Κέρκυρας (1630-1864)

Η Τράπεζα των φτωχών. Το Monte di Pieta της Κέρκυρας (1630-1864)

Δεσύλλας Χρήστος Θ.
Αθήνα 2006,
σ. 384, εικ. 16, πίν. 12, διαγρ. 22
ISBN 960-244-091-0

€ 22,26

Η μελέτη αυτή, προϊόν συστηματικής αρχειακής έρευνας σε αρχεία και βιβλιοθήκες ιταλικών και ελληνικών πόλεων, πραγματεύεται τον θεσμό του Monte di Pieta στην Κέρκυρα κατά την περίοδο 1630-1864. Εξετάζεται τόσο η απαρχή λειτουργίας του πιστωτικού θεσμού στη Δυτική Ευρώπη όσο και οι κοινωνικές συνθήκες που τον επέβαλαν. Το φαινόμενο της φτώχειας και η αντιμετώπισή του από τις μεσαιωνικές κοινωνίες κινητοποίησε συγκεκριμένο καθολικό μοναστικό τάγμα όχι προς τη συνήθη πρακτική της ελεημοσύνης, αλλά με την ίδρυση ενός πιστωτικού ιδρύματος. Το βιβλίο εξετάζει τους λόγους και τις συνθήκες ίδρυσης του Monte di Pieta στην Κέρκυρα, τον τρόπο λειτουργίας του, την εποπτεία και τον έλεγχο που του ασκήθηκε. Η παρουσία του ιδρύματος στο κερκυραϊκό περιβάλλον συνέβαλε στον έλεγχο της οικονομικής ζωής, στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατώτερων κοινωνικών τάξεων και, άρα, στη συμμετοχή τους στο οικονομικό γίγνεσθαι. Η παροχή ποικίλων πιστωτικών υπηρεσιών, η πάταξη της τοκογλυφίας και ο έλεγχος του διακινούμενου χρήματος αποτέλεσαν σημαντικά στοιχεία εξέλιξης της οικονομικής ζωής στην Κέρκυρα.