Αμπελοοινική ιστορία στο χώρο της Μακεδονίας και της Θράκης. Ε΄ Τριήμερο Εργασίας, Νάουσα, 17-19 Σεπτεμβρίου 1993

Αμπελοοινική ιστορία στο χώρο της Μακεδονίας και της Θράκης. Ε΄ Τριήμερο Εργασίας, Νάουσα, 17-19 Σεπτεμβρίου 1993

Αθήνα 1998,
σελ. 583, εικ. 260, σχέδ. 106, πίν.-γραφ. παραστ. 14
ISBN 960-244-050-3

€ 19,08

Ο τόμος αυτός παρουσιάζει τις εισηγήσεις του Ε΄ Τριημέρου Εργασίας που οργανώθηκε από το Ίδρυμα Φανή Μπουτάρη και το Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ στη Νάουσα τον Σεπτέμβριο του 1993, με θέμα την αμπελοοινική ιστορία στον χώρο της Μακεδονίας και της Θράκης. Σαράντα πέντε ειδικοί ανακοίνωσαν τα πορίσματα των μελετών τους και τεκμηρίωσαν το πολυδιάστατο της έρευνας αυτής.