Πρακτικά Συνεδρίων

Στη σειρά Πρακτικά συνεδρίων δημοσιεύονται τα πρακτικά των Τριημέρων Εργασίας που οργανώνει το Ίδρυμα, καθώς και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων που άπτονται του γνωστικού ενδιαφέροντος του Ιδρύματος.

17 Βιβλία
Η γυναίκα στο Βυζάντιο. Λατρεία και τέχνη. Ειδικό θέμα του 26ου Συμποσίου Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, Αθήνα, 12-14 Μαΐου 2006

Επιστ. επιμ. Μαρία Παναγιωτίδη-Κεσίσογλου
Αθήνα 2012, σελ. 314
ISBN 978-960-244-148-0
€ 16,68

Ο τόμος των Πρακτικών της ημερίδας με θέμα Η γυναίκα στο Βυζάντιο. Λατρεία και τέχνη, που οργανώθηκε στο πλαίσιο του 26ου Συμποσίου της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, συγκεντρώνει δεκαπέντε...
Πληροφορίες για την τεχνολογία στις βενετοκρατούμενες ελληνικές περιοχές. Πρακτικά Ημερίδας – Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2005
Αθήνα 2007,
σ. 176, εικ. 39
ISBN 978-960-244-101-5

€ 15,90

Η έκδοση των Πρακτικών της Ημερίδας συγκεντρώνει τις εισηγήσεις ειδικών μελετητών για το ερευνητικό πρόγραμμα που οδήγησε στη σύσταση της ψηφιακής βάσης δεδομένων με θέμα την τεχνολογία και...
Η ιστορία του ελληνικού γάλακτος και των προϊόντων του, Ι΄ Τριήμερο Εργασίας -Ξάνθη, 7-9 Οκτωβρίου 2005
Αθήνα 2008,
σ. 593, εικ. 157
ISBN 978-960-244-110-7

€ 26,50

Ο τόμος συγκεντρώνει μελέτες για την ιστορία του γάλακτος, οι οποίες παρουσιάστηκαν στο αντίστοιχο Τριήμερο που οργάνωσε το ΠΙΟΠ, τον Οκτώβριο του 2005...
Ιστορικά μεταλλεία στο Αιγαίο, 19ος-20ός αιώνας. Επιστημονικό συνέδριο, Μήλος, 3-5 Οκτωβρίου 2003
Αθήνα 2005,
σελ. 404, εικ. 150
ΙSΒΝ 960-244-84-8

€16,96

Στον τόμο αυτό παρουσιάζονται οι εισηγήσεις από το Επιστημονικό Συνέδριο "Ιστορικά Μεταλλεία στο Αιγαίο, 19ος-20ός αιώνας". Το Συνέδριο οργανώθηκε στη Μήλο, στις 3-5 Οκτωβρίου 2003, από τη Σχολή...
Αρχαιολογικά τεκμήρια βιοτεχνικών εγκαταστάσεων κατά τη Βυζαντινή εποχή, 5ος-15ος αιώνας, Αθήνα, 17-19 Μαΐου 2002
Αθήνα 2004,
σελ. 397, εικ. 316
ΙSΒΝ 960-244-82-1

€ 21,20

Η πρόσφατη συνειδητοποίηση της μεγάλης σημασίας που έχουν τα τεκμήρια της τεχνογνωσίας του βυζαντινού πολιτισμού οδηγούν στη μελέτη και την ανάδειξη τους, συμβάλλοντας στον εμπλουτισμό της...
Τέχνη και τεχνική στα αμπέλια και τους οινεώνες της Β. Ελλάδας. Θ΄ Τριήμερο εργασίας, Αδριανή Δράμας, 25-27 Ιουνίου 1999
Αθήνα 2002,
σελ. 376, εικ. 87
ISBN 960-244-072-4

€ 16,96

Ο τόμος αυτός παρουσιάζει τις εισηγήσεις του Θ΄ Τριημέρου Εργασίας που οργανώθηκε από την Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Μακεδονίας και από το Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ στην...