Το ελληνικό αλάτι. Η΄ Τριήμερο Εργασίας, Μυτιλήνη, 6-8 Νοεμβρίου 1998

Το ελληνικό αλάτι. Η΄ Τριήμερο Εργασίας, Μυτιλήνη, 6-8 Νοεμβρίου 1998

Αθήνα 2001,
σελ. 448, εικ. 121
ISBN 960-244-066-Χ

€ 21,20

Στον τόμο αυτό παρουσιάζονται οι τριάντα εννέα εισηγήσεις του Η΄ Τριημέρου Εργασίας που οργανώθηκε από το Υπουργείο Αιγαίου και από το Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ στη Μυτιλήνη, τον Νοέμβριο του 1998, με θέμα την ιστορία της παραγωγής του ελληνικού άλατος.