Ελληνική οικονομική ιστορία, ΙΕ'-ΙΘ' αιώνας

Ελληνική οικονομική ιστορία, ΙΕ'-ΙΘ' αιώνας

Ασδραχάς Σπύρος,
με τη συνεργασία των
Ν.Ε. Καραπιδάκη, Όλγας Κατσιαρδή-Hering,
Ευτυχίας Δ. Λιάτα, Άννας Ματθαίου,
Michel Sivignon, Traian Stoianovich,
(ελληνικά και αγγλικά)
Αθήνα 2003 και 2007
α΄ τ. σελ. 795, β΄ τ. σελ. 457,
εικ. 149, πίν. 47
(αγγ. έκδ. α΄ τ. σελ. 748, β΄ τ. σελ. 475)
ISBN 960-244073-2,
τ. α΄ 960-244-074-0, τ. β΄ 960-244-075-9
(αγγλ. έκδ. ISBN 978-960-244-109-1)

€ 68,90 (άδετο), € 79,50 (δεμένο)

Υποκείμενα αυτής της ιστορίας είναι οι ελληνικοί πληθυσμοί της οθωμανικής Αυτοκρατορίας και των βενετικών κτήσεων. Το βιβλίο εξετάζει τον πολύμορφο αυτό οικονομικό κόσμο, διακρίνοντάς τον στις θεματικές ενότητες και στις χρονικές κατηγορίες που προκύπτουν απ’  αυτόν τον ίδιο: τον κόσμο των κατακτημένων στις παραγωγικές του νησίδες, στην οικονομική του θέση μέσα στο εξουσιαστικό του σύστημα που επέβαλλε η κατάσταση, στη διασύνδεσή του με την ευρύτερη σφαίρα των ανταλλαγών και στη συνακόλουθη μερική ή βαθμιδωτή ενσωμάτωσή του σ’ αυτή τόσο ως δημιουργού αξιών όσο και ως διαχειριστή τους.