Πειραιάς 1834-1912. Λειτουργική συγκρότηση και πολεοδομική εξέλιξη

Πειραιάς 1834-1912. Λειτουργική συγκρότηση και πολεοδομική εξέλιξη

Μαλικούτη Σταματίνα
Αθήνα 2004,
σελ. 344, εικ και σχέδ. 362
ΙSΒΝ 960-244-081-3

€25,44

Δυσανάλογα προς την πλούσια ιστορία του και τις πολυπληθείς μαρτυρίες, η επιστημονική διερεύνηση και η τεκμηριωμένη καταγραφή των χαρακτηριστικών του νεώτερου Πειραιά είναι περιορισμένες. Το έλλειμμα αυτό, σε συνδυασμό με την αυξημένη ευαισθησία της συγγραφέως για τον τόπο της καταγωγής της, αποτέλεσαν τα κίνητρα για την ενασχόληση της με την ιστορία του τόπου, από τη σκοπιά του χώρου. Τα αποτελέσματα της υπερδεκαετούς διερεύνησης του αντικειμένου περιλαμβάνονται σ' αυτήν τη μελέτη και αφορούν, τόσο στη λειτουργική συγκρότηση και την πολεοδομική εξέλιξη της νεώτερης πόλης, όσο και στην αρχιτεκτονική της ταυτότητα, από τα πρώτα βήματα της, το 1834, μέχρι το 1912, έτος οριακό για την ολοκλήρωση του σημερινού ιστορικού κέντρου της. Το πεδίο της μελέτης έχει αναπόφευκτα διευρυνθεί με την αποδελτίωση και την ερμηνεία των συνιστωσών, που είχαν καταλυτική επίδραση στην παραγωγή του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και καθόρισαν - σε μεγαλύτερο ή σε μικρότερο βαθμό - την ανάπτυξη και τη διάρθρωση του.