Ο χώρος στο μουσείο: η αρχιτεκτονική συναντά τη μουσειολογία

Ο χώρος στο μουσείο: η αρχιτεκτονική συναντά τη μουσειολογία

Καλή Τζώρτζη
Ο χώρος στο μουσείο: η αρχιτεκτονική συναντά τη μουσειολογία
Αθήνα 2013, σελ. 400, εικ.-σχέδια 394, κατόψεις 54, πίνακες 7
ISBN 978-960-244-159-6

€ 24,88

Η νέα έκδοση της σειράς «Μουσειολογία» εξετάζει την εξέλιξη και λειτουργία των μουσείων από την πλευρά της αρχιτεκτονικής και παράλληλα τη δυνατότητα εφαρμογής των μουσειολογικών πρακτικών και καινοτομιών μέσω του εκθεσιακού σχεδιασμού. Η συγγραφέας Καλή Τζώρτζη, αφού παρουσιάζει τη διαχρονική εξέλιξη εμβληματικών μουσείων, επιλέγει προς μελέτη ζεύγη μουσείων τα οποία θεωρούνται κτήρια-σύμβολα στο πεδίο της μουσειακής αρχιτεκτονικής, με διεθνή απήχηση: το Castelvecchio στη Βερόνα και την πτέρυγα Sainsbury στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, το Κέντρο Pompidou στο Παρίσι και την Tate Modern στο Λονδίνο, κ.ά. Με επιτόπια και συστηματική έρευνα στα υπό εξέταση μουσεία, μελέτησε όχι μόνον τον μουσειακό χώρο, αλλά και τη συμπεριφορά των επισκεπτών σε σχέση με το αρχιτεκτόνημα.

Προτείνεται, λοιπόν, ένα θεωρητικό μοντέλο, ως μέθοδος ανάγνωσης της χωρικής οντότητας του μουσείου σε συνάρτηση και με τη μουσειακή εμπειρία των επισκεπτών. Επιπλέον, επισημαίνεται πως η επίσκεψη στο μουσείο συνιστά άλλοτε διδακτική διαδικασία και άλλοτε κοινωνικό γεγονός, με βάση και την οργάνωση του μουσειακού χώρου. Έτσι, η συμπεριφορά και η κίνηση των επισκεπτών εντός του μουσείου καθορίζεται εν πολλοίς από τον μουσειακό χαρακτήρα. Η πλούσια εικονογραφική τεκμηρίωση του τόμου με φωτογραφίες, κατόψεις και πίνακες, αντανακλά το εύρος της μελέτης, η οποία μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς τόσο για τους αρχιτέκτονες και τους μουσειολόγους, όσο και για τους επισκέπτες.