Μουσειολογία

Η σειρά "Μουσειολογία" περιλαμβάνει εγχειρίδια και θεωρητικά έργα χρήσιμα τόσο για τους ειδικούς όσο και για το πλατύ κοινό.

6 Βιβλία
Ο χώρος στο μουσείο: η αρχιτεκτονική συναντά τη μουσειολογία
Καλή Τζώρτζη
Ο χώρος στο μουσείο: η αρχιτεκτονική συναντά τη μουσειολογία
Αθήνα 2013, σελ. 400, εικ.-σχέδια 394, κατόψεις 54, πίνακες 7
ISBN 978-960-244-159-6

€ 24,88

Η νέα έκδοση της σειράς «Μουσειολογία» εξετάζει την εξέλιξη και λειτουργία των μουσείων από την πλευρά της αρχιτεκτονικής ...
Μουσείο και μουσειακές σπουδές: ένας πλήρης οδηγός

Επιστημονική επιμέλεια: Sharon Macdonald
(μετάφραση: Δήμητρα Παπαβασιλείου)
Αθήνα 20213 , σελ. 784, εικ. και σχέδια 75
ISBN 978-960-244-155-8
€ 44,79

Στον συλλογικό αυτόν τόμο για τις μουσειακές σπουδές, ένα από τα πιο σύγχρονα πεδία των ανθρωπιστικών σπουδών, έχουν συγκεντρωθεί –υπό την επιστημονική επιμέλεια της Sharon Macdonald– 33 μελέτες ειδικών...

Εγχειρίδιο μουσειολογίας για τα μουσεία επιχείρησης
Massimo Negri
με ένα αδημοσίευτο κείμενο του Kenneth Hudson
και συμβολή της Cristina Menegazzi
(μετάφραση: Ιλαρία Συμιακάκη)
Αθήνα 2009,
σ. 177

ISBN 978-960-244-141-1

€ 15,90

Ο νέος αυτός τόμος όχι μόνο εμπλουτίζει την εκδοτική σειρά του ΠΙΟΠ «Μουσειολογία», αλλά αποτελεί μια ουσιαστική προσέγγιση στα θεωρητικά και κυρίως στα πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν κατά τη...
Το ελκυστικό μουσείο. Μουσεία και επισκέπτες
Black Graham
(μετάφραση: Σόνια Κωτίδου)
Αθήνα 2009,
σ. 356, εικ. 32
ISBN 978-960-244-117-6

€ 21,20

Το βιβλίο πραγματεύεται την εξέλιξη του μουσείου από "θησαυροφυλάκιο" πολύτιμων αντικειμένων σε ένα σύγχρονο και κοινωνικά ευαίσθητο οργανισμό. Ο συγγραφέας μέσω της διδακτικής και...
Το μουσείο και οι πρόδρομοι του
Ηοοper-Greenhill Eilean
(μετάφραση: Ανδρέας Παππάς)
Αθήνα 2006,
σελ. 237, εικ. 32
ΙSΒΝ 960-244-090-2

€21,20

Στην εποχή μας, οπότε εκτός των άλλων τα μουσεία αντιμετωπίζουν και σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης, τα ερωτήματα που συνδέονται με το ρόλο τους...
Ανθρωπολογικά Μουσειολογικά. Μικρά μελετήματα
Παπαδόπουλος Στέλιος Αγ.
Αθήνα 2003,
σελ. 560
ISBN 960-244-078-3

€ 31,80

Τα κείμενα που αναδημοσιεύονται στον τόμο αυτό είναι απαντήσεις σε πιεστικά αιτήματα της επαγγελματικής καθημερινότητας (1969-2002) για καίρια θέματα...