Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά. Παραδοσιακές χρήσεις και δυνατότητες αξιοποίησής τους. Ζ΄ Τριήμερο Εργασίας, Κύπρος, Παραλίμνι, 21-25 Μαρτίου 1997

Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά. Παραδοσιακές χρήσεις και δυνατότητες αξιοποίησής τους. Ζ΄ Τριήμερο Εργασίας, Κύπρος, Παραλίμνι, 21-25 Μαρτίου 1997

Αθήνα 2001,
σελ. 606, εικ. 180
ISBN 960-244-061-9

€ 26,50

Στον τόμο αυτό περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις του Ζ΄ Τριημέρου Εργασίας που οργανώθηκε υπό την αιγίδα της υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, από τη Βιολογική Εταιρεία Κύπρου και από το Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ στο Παραλίμνι της Κύπρου, τον Μάρτιο του 1997, με θέμα τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. Στην πολυεπιστημονική αυτή προσπάθεια συμμετείχαν ογδόντα πέντε ειδικοί, αρχαιολόγοι, εθνολόγοι, ιστορικοί, γλωσσολόγοι, γεωπόνοι, βοτανολόγοι, χημικοί, βιολόγοι, αρχιτέκτονες, οικονομολόγοι, κ.ά.