Ιστορικά μεταλλεία στο Αιγαίο, 19ος-20ός αιώνας. Επιστημονικό συνέδριο, Μήλος, 3-5 Οκτωβρίου 2003

Ιστορικά μεταλλεία στο Αιγαίο, 19ος-20ός αιώνας. Επιστημονικό συνέδριο, Μήλος, 3-5 Οκτωβρίου 2003

Αθήνα 2005,
σελ. 404, εικ. 150
ΙSΒΝ 960-244-84-8

€16,96

Στον τόμο αυτό παρουσιάζονται οι εισηγήσεις από το Επιστημονικό Συνέδριο "Ιστορικά Μεταλλεία στο Αιγαίο, 19ος-20ός αιώνας". Το Συνέδριο οργανώθηκε στη Μήλο, στις 3-5 Οκτωβρίου 2003, από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς και την "Οικονομική Βιομηχανική Επιθεώρηση"/Αρχείο Βοβολίνη. Οι εισηγήσεις κάλυψαν θέματα που άπτονται της τεχνικής, κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας των νησιωτικών μεταλλείων. Η ανασύνθεση της ιστορικής εικόνας, όπως προκύπτει από την έρευνα, συμβάλλει σημαντικά στην ανάδειξη και προστασία των μεταλλευτικών μνημείων του Αιγαίου.