Τέχνη και τεχνική στα αμπέλια και τους οινεώνες της Β. Ελλάδας. Θ΄ Τριήμερο εργασίας, Αδριανή Δράμας, 25-27 Ιουνίου 1999

Τέχνη και τεχνική στα αμπέλια και τους οινεώνες της Β. Ελλάδας. Θ΄ Τριήμερο εργασίας, Αδριανή Δράμας, 25-27 Ιουνίου 1999

Αθήνα 2002,
σελ. 376, εικ. 87
ISBN 960-244-072-4

€ 16,96

Ο τόμος αυτός παρουσιάζει τις εισηγήσεις του Θ΄ Τριημέρου Εργασίας που οργανώθηκε από την Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Μακεδονίας και από το Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ στην Αδριανή Δράμας, τον Ιούνιο του 1999, με θέμα την τέχνη και τεχνική στα αμπέλια και τους οινεώνες της Β. Ελλάδας. Τριάντα τρεις επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων ανακοίνωσαν τα πορίσματα των μελετών τους και τεκμηρίωσαν τη διαχρονική σημασία του κρασιού στην παραγωγή, την τεχνολογία και την οικονομία της Β. Ελλάδας.