Ιστορικό

Το Μουσείο Αργυροτεχνίας στεγάζεται στο Κάστρο Ιωαννίνων, και συγκεκριμένα στο δυτικό προμαχώνα της νοτιανατολικής ακρόπολης (Ιτς Καλέ).

Καταλαμβάνει τις δύο στάθμες του προμαχώνα, καθώς και το κτίσμα των παλαιών μαγειρείων που εφάπτεται σε αυτόν.

Λειτουργεί υπό την ευθύνη του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς για πενήντα χρόνια από την ίδρυσή του.

Η δημιουργία του Μουσείου εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑΝ ΙΙ και χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2007 – 2013 (συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ) και την Τράπεζα Πειραιώς.

Το 2008, το ΠΙΟΠ εκπόνησε αρχικό ερευνητικό πρόγραμμα σχετικά με την αργυροτεχνία. Το 2009 εγκρίθηκε η μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη του Μουσείου Αργυροτεχνίας και υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού, του Δήμου Ιωαννιτών και του ΠΙΟΠ με σκοπό τη δημιουργία του μουσείου.

Το 2011, το έργο «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». Για την υλοποίηση του έργου, αλλά και για τη λειτουργία του μουσείου, υπεγράφη προγραμματική σύμβαση μεταξύ  του Δήμου Ιωαννιτών, του Υπουργείου Πολιτισμού και του ΠΙΟΠ.

Οι αναστηλωτικές εργασίες στο χώρο του μνημείου όπου στεγάζεται το Μουσείο Αργυροτεχνίας ξεκίνησαν το 2012. Αργότερα ξεκίνησαν και οι εργασίες για την υλοποίηση της έκθεσης. Το Μουσείο εγκαινιάστηκε το Σεπτέμβριο του 2016.

PRESS KIT

Κατεβάστε το Press Kit του Μουσείου

Gallery