Περιηγηθείτε στους χώρους των μουσείων μαςΖήστε την εμπειρία
360°

Ιστορικό

Το Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου άνοιξε τις πύλες του στο κοινό το 2006. Στεγάζεται στο παλαιό κοινοτικό ελαιοτριβείο της Αγίας Παρασκευής Λέσβου και λειτουργεί υπό την ευθύνη του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς για τα επόμενα πενήντα χρόνια από την ίδρυσή του.

Το Κοινοτικό Ελαιοτριβείο 

Το Κοινοτικό Ελαιοτριβείο της Αγίας Παρασκευής Λέσβου θεμελιώθηκε το 1910. Στόχος του ήταν να αποτελέσει πηγή εξασφάλισης οικονομικών πόρων για το φιλεκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο της κοινότητας. Τέθηκε σε λειτουργία το 1911 και λειτούργησε αδιάλειπτα για περίπου πενήντα πέντε χρόνια.

Η θεμελίωση του Κοινοτικού Ελαιοτριβείου ήταν πρωτοβουλία των κατοίκων και των ομογενών της Αγίας Παρασκευής, γι’ αυτό και ονομάστηκε «Του Κοινού η Μηχανή». Η δημιουργία του, διπλά πρωτοποριακή για τον αγροτικό πληθυσμό της Αγίας Παρασκευής, συνοδεύτηκε από: 

  • Χρήση των πιο σύγχρονων τεχνολογικών μέσων για τη βελτίωση της παραγωγής ελαιολάδου
  • Πρόοδο των κοινωνικών ιδεών σε τέτοιο βαθμό, ώστε να προτείνεται η ίδρυση κοινοτικής επιχείρησης για την προάσπιση των κοινωνικών συμφερόντων της κοινότητας Αγίας Παρασκευής 

Το 1967 το ελαιοτριβείο έκλεισε οριστικά, καθώς η δικτατορία συνέλαβε τα περισσότερα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου. 

Η μετατροπή του ελαιοτριβείου σε Μουσείο 

Το 1985, σε μια προσπάθεια διάσωσης των βιομηχανικών κτηρίων της Λέσβου, ο χώρος του ελαιοτριβείου μετατράπηκε σε Πολύκεντρο. 

Το 2004, ο Δήμος Αγίας Παρασκευής Λέσβου παραχώρησε τη χρήση του στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, με σκοπό να δημιουργηθεί το Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου. Το έργο εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου 2000-2006 και χρηματοδοτήθηκε από το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, με τη φροντίδα του Υπουργείου Αιγαίου.

Σήμερα, το Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου αποτελεί «μουσείο του εαυτού του», ζωντανό μνημείο βιομηχανικής κληρονομιάς και επίκεντρο της πολιτιστικής ζωής του νησιού. 

Το Μουσείο χρηματοδοτήθηκε από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου  2000-2006.

 
 

PRESS KIT

Κατεβάστε το Press Kit του Μουσείου

Εκπαιδευτικό Υλικό

Δείτε το Εκπαιδευτικό Υλικό του Μουσείου

Gallery