Μήνυμα Προέδρου

Η ανάληψη των καθηκόντων του Προέδρου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή και ταυτόχρονα ισχυρή πρόκληση.

Σηματοδοτεί επίσης τη σαφή βούληση της διοίκησης του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς να συνεχίσει και να ενισχύσει τον ενεργό του ρόλο στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Ελλάδας, συμβάλλοντας στην ανάδειξη, υποστήριξη και  ανάπτυξη των πιο υγιών και δημιουργικών δυνάμεων της χώρας.

Διότι οι δυνάμεις αυτές, σε όποιο πεδίο και αν εκδηλώνονται, συνιστούν τον κινητήριο μοχλό για την ισχυρή ανάπτυξη της οικονομίας και την ευημερία της χώρας και των πολιτών της.

Για τον Όμιλο Πειραιώς, η Κοινωνική Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί επένδυση στρατηγικής σημασίας. Ως αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και τους ίδιους στόχους. Και αιχμή του δόρατος της Τράπεζας στον τομέα αυτό είναι το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς.

Το Ίδρυμα υποστηρίζει τη διάσωση και  ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, με έμφαση στη βιοτεχνική και βιομηχανική τεχνολογία. Μέσα από την πολύπλευρη δράση του, συνδέει ενεργά τον πολιτισμό με την εκπαίδευση και το περιβάλλον, δημιουργώντας γέφυρες ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. 

Ταυτόχρονα, ως εξωστρεφής οργανισμός, αναδεικνύει την ιδέα της ωφέλιμης και παραγωγικής συνεργασίας μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, των ανθρώπων της επιστήμης και του πολιτισμού, του κέντρου και της περιφέρειας. 

Μέσα από το Δίκτυο των εννέα θεματικών Μουσείων, τις εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τις σημαντικές συνεργασίες  με φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δημιουργεί ζωντανούς πυρήνες πολιτισμού στην ελληνική περιφέρεια και συμβάλλει στην ενδυνάμωση των τοπικών οικονομιών, προσφέροντας κίνητρα για την άνοδο του πολιτιστικού τουρισμού.

Με το Ιστορικό Αρχείο προστατεύει και αναδεικνύει αρχειακό υλικό, που αποτελεί τμήμα της νεότερης οικονομικής ιστορίας της χώρας, ενώ στη Βιβλιοθήκη περισσότεροι από 59.000 τίτλοι βιβλίων που αφορούν στα πεδία έρευνας και δραστηριοποίησης του  Ιδρύματος, είναι προσβάσιμοι στο κοινό. 

Επιπλέον, τηρεί σημαντικό μέρος των δεσμεύσεων της Τράπεζας στις Αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Τραπεζικής.

Με περισσότερους από 2 εκατομμύρια επισκέπτες στο Δίκτυο Μουσείων στα χρόνια λειτουργίας του, με βραβεύσεις όπως το Αργυρό Μετάλλιο της Ακαδημίας Αθηνών αλλά και το Europa Nostra  και πολλές ακόμα διακρίσεις, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ξεκάθαρο αποτύπωμα στον χώρο του πολιτισμού στη χώρα μας. 

Στόχος της Τράπεζας Πειραιώς είναι να ενισχύει συνεχώς τις δραστηριότητες του Ομίλου στον τομέα της Κοινωνικής Εταιρικής Υπευθυνότητας, υποστηρίζοντας έμπρακτα και με συνέπεια τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντι στην ελληνική κοινωνία και να φέρει πιο κοντά την Τράπεζα στην κοινωνία. 

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο την κορυφαία αυτή στρατηγική επιλογή της Τράπεζας Πειραιώς, την οποία καλείται να υπηρετήσει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Γιώργος Χαντζηνικολάου