Ηλεκτρονικές Βάσεις Δεδομένων

Στις ηλεκτρονικές βάσεις του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς συγκεντρώνονται πρωτογενή δεδομένα από τα αποτελέσματα ερευνητικών προγραμμάτων που υποστηρίζει και συντονίζει το ΠΙΟΠ

  • Πληροφορίες για την Τεχνολογία από Αρχεία και Βιβλιοθήκες της Βενετίας. Από το ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα την τεχνολογία και την τεχνογνωσία στις ελληνικές περιοχές της Mεταβυζαντινής περιόδου, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας.

  • Ελληνικά Μουσικά Όργανα. Από το πενταετές ερευνητικό πρόγραμμα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που αφορά την ιστορία των ελληνικών μουσικών οργάνων.