Αναγνωστήριο

Προσέλευση

Το Αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης του ΠΙΟΠ είναι ανοικτό στο κοινό όλες τις ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. Σε κάθε σας επίσκεψη εδώ, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε το
Δελτίο Αναγνώστη.

Για να εισέλθετε στον χώρο, κλειδώστε τα προσωπικά σας αντικείμενα στα ειδικά ερμάρια του Αναγνωστηρίου. Μαζί σας μπορείτε να πάρετε τον φορητό υπολογιστή, τα βιβλία σας και τις σημειώσεις σας.

Υπάρχει σύνδεση Wi-Fi

Χώροι και χρήση

Το Αναγνωστήριο διαθέτει έξι θέσεις και δύο σταθμούς εργασίας. Η χρήση τους γίνεται με τη σειρά προσέλευσης των αναγνωστών.

Από τους σταθμούς εργασίας έχετε ελεύθερη πρόσβαση στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης, ώστε να αναζητήσετε τους τίτλους που σας ενδιαφέρουν και τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του ΠΙΟΠ. Σε αυτούς τους υπολογιστές δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση προγραμμάτων και η τροποποίηση ρυθμίσεων. Δεν υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της Βιβλιοθήκης σάς βοηθά στην αναζήτησή σας. Επίσης, το προσωπικό σάς φέρνει από τα βιβλιοστάσια τους τίτλους που επιλέγετε.

Δανεισμός

Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική για τα μέλη της.

Ο δανεισμός των βιβλίων πραγματοποιείται για χρονικό διάστημα έως και 15 ημερών. Εφόσον χρειαστείτε ανανέωση του χρόνου, πριν τη λήξη των 15 ημερών, ενημερώστε μας σχετικά με email. Μπορείτε να δανειστείτε έως 5 βιβλία τη φορά, ενώ η δυνατότητα ανανέωσης δίνεται για μία φορά.

Σεβασμός στον χώρο

Το Αναγνωστήριο είναι χώρος μελέτης και συγκέντρωσης. Η χρήση κινητών τηλεφώνων δεν επιτρέπεται. Σεβαστείτε τους άλλους αναγνώστες και τηρείτε την ησυχία.
Παρακαλείστε, επίσης, να διατηρείτε καθαρό το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό που τίθεται στη διάθεσή σας, καθώς και τον χώρο του Αναγνωστηρίου. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα και η κατανάλωση τροφίμων.