Αναγνωστήριο

Προσέλευση

Το Αναγνωστήριο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς είναι ανοικτό στο κοινό όλες τις ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. Σε κάθε σας επίσκεψη εδώ, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε το Δελτίο Αναγνώστη.

Για να εισέλθετε στον χώρο, κλειδώστε τα προσωπικά σας αντικείμενα στα ειδικά ερμάρια του Αναγνωστηρίου. Μαζί σας μπορείτε να πάρετε τον φορητό υπολογιστή, τα βιβλία σας και τις σημειώσεις σας.

Υπάρχει σύνδεση Wi-Fi

Χώροι και χρήση

Το Αναγνωστήριο διαθέτει έξι θέσεις και δύο σταθμούς εργασίας. Η χρήση τους γίνεται με τη σειρά προσέλευσης των αναγνωστών.

Από τους σταθμούς εργασίας έχετε ελεύθερη πρόσβαση στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης, ώστε να αναζητήσετε τους τίτλους που σας ενδιαφέρουν και τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του ΠΙΟΠ. Σε αυτούς τους υπολογιστές δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση προγραμμάτων και η τροποποίηση ρυθμίσεων. Δεν υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της Βιβλιοθήκης σάς βοηθά στην αναζήτησή σας. Επίσης, το προσωπικό σάς φέρνει από τα βιβλιοστάσια τους τίτλους που επιλέγετε.


Δανεισμός και φωτοτύπηση

Η Βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική.
Η φωτοτύπηση δεν χρεώνεται. Επιτρέπεται, ωστόσο, σύμφωνα με τους περιορισμούς που θέτουν ο Νόμος Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993) και η Οδηγία 29/2001 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή:

 

  • Δεν επιτρέπεται η φωτοτύπηση των βιβλίων που αναφέρουν ρητά ότι απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή τους
  • Για τα βιβλία που ισχύει δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, επιτρέπεται η φωτοτύπηση του 1/10 του συνόλου των σελίδων της έκδοσης.

 


Σεβασμός στον χώρο

Το Αναγνωστήριο είναι χώρος μελέτης και συγκέντρωσης. Η χρήση κινητών τηλεφώνων δεν επιτρέπεται. Σεβαστείτε τους άλλους αναγνώστες και τηρείτε την ησυχία.
Παρακαλείστε, επίσης, να διατηρείτε καθαρό το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό που τίθεται στη διάθεσή σας, καθώς και τον χώρο του Αναγνωστηρίου. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα και η κατανάλωση τροφίμων.