Συνεργασίες

Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών (ΔΙ.Ο.ΒΙ.) – Hellenic Economic Library Network (H.E.LI.N.)

Τον Σεπτέμβριο του 2014 η Βιβλιοθήκη ΠΙΟΠ γίνεται μέλος του Δικτύου Οικονομικών Βιβλιοθηκών. 


Το ΔΙ.Ο.ΒΙ. έχει ως στόχο τη συνεργασία των βιβλιοθηκών-μελών για την ανταλλαγή υπηρεσιών και πόρων σχετικών με τις συλλογές οικονομικού περιεχομένου. Οι βιβλιοθήκες που συμμετέχουν στο Δίκτυο προέρχονται από τους φορείς: Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Ελληνική Στατιστική Αρχή, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Τράπεζα της Ελλάδος, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΔΙ.Ο.ΒΙ. http://diovi.lib.unipi.gr/index.php/

  • 0 Άρθρα