Παιδικό Αναγνωστήριο

Στη Βιβλιοθήκη του ΠΙΟΠ λειτουργεί Παιδικό Τμήμα σε κατάλληλα διαμορφωμένο για τις ανάγκες των παιδιών χώρο. Το Παιδικό Τμήμα της Βιβλιοθήκης καλύπτει τις ηλικίες από τεσσάρων (4) έως δώδεκα (12) ετών και παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες με αυτές των ενηλίκων.

Η παιδική συλλογή αριθμεί πάνω από 2.500 τίτλους βιβλίων και εμπλουτίζεται διαρκώς με καινούριο υλικό. Περιλαμβάνει μια πλούσια συλλογή από κλασικά και νεότερα παραμύθια και από νεανικά και παιδικά μυθιστορήματα Ελλήνων και ξένων συγγραφέων. Υπάρχουν επίσης βιβλία γενικότερου ενδιαφέροντος και εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα που μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά στο έργο του σχολείου. Η συλλογή ανανεώνεται και εμπλουτίζεται συνεχώς με αγορά νέων τίτλων ή/και δωρεές.


Στο παιδικό αναγνωστήριο υλοποιούνται τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του ΠΙΟΠ.

  • 0 Άρθρα