Κατάλογος

Το υλικό της Βιβλιοθήκης του ΠΙΟΠ αποτελείται από την κύρια συλλογή βιβλίων, τη συλλογή των περιοδικών εκδόσεων και τις ειδικές συλλογές. Οι συλλογές χωρίζονται σε αυτές που είναι προσβάσιμες μέσω ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης βιβλιοθηκών και αυτές που είναι προσβάσιμες μόνο μέσω δελτιοκαταλόγων.
 

 Κατάλογος Α

https://pioplibcata.openabekt.gr/

Ο Κατάλογος Α καλύπτει θέματα βιομηχανικής αρχαιολογίας, ιστορίας της τεχνολογίας και διαφόρων κλάδων παραγωγής, μουσειολογίας, λαογραφίας και υλικού πολιτισμού, εθνολογίας και ανθρωπολογίας, νέων τεχνολογιών στην έρευνα γύρω από τον πολιτισμό, καθώς και οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας. Περιλαμβάνει επίσης και τη συλλογή των παιδικών βιβλίων που διαθέτει η Βιβλιοθήκη.

 Κατάλογος Β

https://pioplibcatb.openabekt.gr/
 

Ο Κατάλογος Β καλύπτει χρηματοοικονομικά, τραπεζικά και οικονομικά θέματα, γεωτεχνικά και περιβαλλοντικά θέματα, αγροτική οικονομία και πολιτική.

 

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παραπάνω σύνδεσμοι δεν λειτουργούν με Internet Explorer)

  • 0 Άρθρα