Δελτίο «Τεχνολογία»

Το περιοδικό «Τεχνολογία», το ετήσιο δελτίο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, εκδιδόνταν από το 1987 έως το 2001 (μετρά συνολικά 11 τεύχη). Επικεντρωνόταν σε ζητήματα τεχνολογίας και βιομηχανικής αρχαιολογίας, ενώ παρείχε επίσης ενημέρωση σχετικά με τη δημιουργία και διαχείριση μουσείων και την οργάνωση συναφών επιστημονικών εκδηλώσεων. Όλα τα τεύχη του περιοδικού έχουν εξαντληθεί και για το λόγο αυτό έχουν ψηφιοποιηθεί και διατίθενται ηλεκτρονικά από το ιστοχώρο του Ιδρύματος.