Εκπαιδευτικοί Φάκελοι

 Η σειρά "Εκπαιδευτικοί Φάκελοι" υποστηρίζει με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό τα εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνονται σε όλα τα μουσεία του Δικτύου Μουσείων. Αποστέλλονται δωρεάν στα σχολεία που προτίθενται να επισκεφτούν τα μουσεία του Δικτύου.

7 Βιβλία
Μαρμαράς θε’ να γενώ τα μάρμαρα να πελεκώ…Μουσείο Μαρμαροτεχνίας (Τήνος)

Μουσειοπαιδαγωγική προσέγγιση και συγγραφή: Νάνσυ Σελέντη 
Αθήνα 2020
ISBN 978-960-244-209-8
        978-960-244-210-4

Η Μηχανή του Κοινού…Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου (Αγ. Παρασκευή)

Ο εκπαιδευτικός αυτός φάκελος περιέχει τα ακόλουθα:

Το βιβλίο του εκπαιδευτικού, μια μουσειοπαιδαγωγική προσέγγιση σε κείμενα της Νίκης Νικονάνου...

Παιχνίδια μυστικά στης λίμνης τα νερά! ..Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας
Για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου Περιβάλλοντος Στυμφαλίας "Παιχνίδια μυστικά στης λίμνης τα νερά", είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή τα ακόλουθα:...
Ελάτε να υφάνουμε! ..Μουσείο Μετάξης (Σουφλί)
Για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου Μετάξης "Ελάτε να υφάνουμε", είναι διαθέσιμο μόνο σε ηλεκτρονική μορφή φυλλάδιο, το οποίο περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές:...
Ξετυλίγοντας ένα κουκούλι…Μουσείο Μετάξης (Σουφλί)

Ο εκπαιδευτικός φάκελος του Μουσείου Μετάξης περιλαμβάνει:

Έντυπο για τον εκπαιδευτικό, με πληροφοριακό υλικό και προτάσεις δραστηριοτήτων, με τίτλο "Ξετυλίγοντας ένα κουκούλι"...

Με τη δύναμη του νερού...Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης (Δημητσάνα)

Ο φάκελος αυτός περιέχει τα ακόλουθα:

Ο "Νερόμυλος και η Νεροτριβή" (έντυπο για τον εκπαιδευτικό, με πληροφοριακό υλικό και προτάσεις δραστηριοτήτων)...